Ngaji Bareng Keluarga El Rahma (NGABARKE)

El Rahma News, dalam rangka peningkatan kemampuan membaca, dan memahami isi Al Quran Yayasan El Rahma Yogyakarta yang menaungi STMIK EL Rahma mengadakan kajian rutin untuk dosen dan tenaga kependidikan yang dikemas dalam program NGABARKE (NGAji BAReng Keluarga El Rahma). Dalam kajian diisi dengan membaca dan menterjemahkan Al Quran, Kajian Riyadhus Shalihin dan diakhiri dengan dahar kembulan sego gudangan lawuh tempe, tahu, telor.

Kajian Kitab Riyadhus Shalihin dilakukan minggu ketiga setiap bulannya, sampai tanggal 26 Desember 2019 sudah dilakukan selama dua kali, kajian pertema tentang Ikhlas dan kajian kedua tentang Taubat.